Domov / Chémia / Čistiace prípravky
Výrobcovia
ODPORÚČAME

Ak máte záujem o  výrobky , ktoré nájdete skladom na Sparkfun Electronics alebo HiFiBerry 

a nechcete platiť poštovné tak nás kontaktujte  dodávame už od 1 ks dodacia doba 2-3 pracovné dni . Ceny sú rovnaké ako vidíte na uvedených stránkach . Sú bez DPH .

SPARKFUN ELECTRONICS INC. | Electronic components. Distributor, online shop  – Transfer Multisort Elektronik

 

HiFiBerry HifiBerry Digi+ PRO audio Shield Vhodné pre: Raspberry Pi |  Conrad.sk

 

Profesionálne osadzovanie plošných spojov nájdete na :

 

 

Novinky

Čistiaci sprej KONTAKT U; 60ml; aerosól; plechovka


Žiadne hodnotenie. Kód: 19317

Čistiaci sprej KONTAKT U; 60ml; aerosól; plechovka

Výrobca: KONTAKT CHEMIE
Záruka: 2 roky
Skladom: 1 ks
6,0833 € bez DPH
7,3000 € s DPH , plus doprava
(7,3000 € s DPH/ks)
 

 

Obrázky sú len ilustračné , treba si prečítať špecifikáciu výrobku .

Čistiaci sprej KONTAKT U; 60ml; aerosól; plechovka

Názov KONTAKT U

Objem 60ml

Podoba aerosol

Druh balenia plechovka

Použitie preparátu
čistenie, ochrana pred koróziou, odmasťovanie, odstraňovanie tavív

Výstražné slovo
Nebezpečenstvo

Zobraziť podobné produkty (51)
Použitie preparátu
desky plošných spojov
elektrické kontakty
Výstražné upozornenia
H222: Mimoriadne horľavý aerosol.
H315: Dráždi kožu.
H319: Zpôsobuje vážne podráždenie očí.
H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H361: Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa
H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov
H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
Bezpečnostné upozornenia
P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskýr/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P251: Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P273: Zabráňte uvolneniu do životného prostredia.
P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné brýle/ochranu tváre.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mýdla.
P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P410 + P412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C/122°F.
Kód GHS
GHS02
GHS07
GHS08
Hmotnosť brutto
67.5 g

S týmto tovarom kupujú
Izopropyl alkohol v spreji 400ml 17289 Izopropyl alkohol v spreji 400ml 17289 Kód: 10786
Zvyčajne do 3-7 dní 0 ks
4,8100 € bez DPH
5,7720 € s DPH
Detail
Viacúčelový sprej 17273 Viacúčelový sprej 17273 Kód: 19048
Zvyčajne do 3-7 dní 0 ks
5,0417 € bez DPH
6,0500 € s DPH
Detail
Čistiaci sprej KONTAKT 60 PLUS; 200ml; aerosól; plechovka Čistiaci sprej KONTAKT 60 PLUS; 200ml; aerosól; plechovka Kód: 19316
Skladom: 3 ks
9,1667 € bez DPH
11,0000 € s DPH
Detail
Univerzálne lepidlo - 20 ml Univerzálne lepidlo - 20 ml Kód: 17723
Skladom: 1 ks
1,6667 € bez DPH
2,0000 € s DPH
Detail
Univerzálne sekundové lepidlo 3g Univerzálne sekundové lepidlo 3g Kód: 17722
Skladom: 1 ks
2,5833 € bez DPH
3,1000 € s DPH
Detail
Hodnotenie
Tento tovar zatiaľ nikto nehodnotil. Buďte prvý a napíšte komentár alebo hodnotenie.